Машиностроение

Марка сплава: СЧ 20, Вес: 3,00 кг.

Марка сплава: ВЧ 400-15, Вес: 3,00 кг.

Марка сплава: ВЧ 420-12, Вес: 3,3 кг.

Марка сплава: ВЧ 400-15, Вес: 2,86 кг.

Марка сплава: ВЧ 500-7, Вес: 22 кг.

Марка сплава: СЧ 20, Вес: 6,1 кг.

Марка сплава: СЧ 20, Вес: 2,3 кг.

Марка сплава: ЖЧС 5, Вес: 4,1 кг.

Марка сплава: ВЧ 420-12, Вес: 2,85 кг.

Марка сплава: ВЧ 450, Вес: 2,77 кг.

Марка сплава: Сталь 20Л, Вес: 2,76 кг.